TOP NEWS

.
.
Hoe kunnen we de integriteit van DNA-sporen bewaren?
© Fed Pol-Inforevue

Hoe kunnen we de integriteit van DNA-sporen bewaren?

De huidige analysetechnieken stellen ons in staat om een DNA-profiel op te stellen op basis van uiterst kleine hoeveelheden DNA. Deze belangrijke ontwikkeling heeft ook zijn keerzijde: contaminatie of het ongewenst overdragen van extern sporenmateriaal, in casu ander DNA, is een van de grootste vijanden van forensisch DNA-onderzoek.

In dit artikel belichten we het fenomeen ‘contaminatie’ en reiken we een aantal voorzorgsmaatregelen aan om contaminatie te voorkomen. In een volgend artikel gaan we na wat de gevolgen zijn van contaminatie voor het forensisch DNA-onderzoek en stellen we een manier voor om contaminatie op te sporen.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.