TOP NEWS

.
.
Recreatie in Vlaamse bossen: wat mag en wat niet?
© Patrick Decorte

Recreatie in Vlaamse bossen: wat mag en wat niet?

Of je nu op zoek bent naar rust, speelruimte voor je kinderen of een plek om te sporten, in een bos ben je altijd op het juiste adres. Maar ook daar moet je je als bezoeker aan bepaalde regels houden. 

Respect voor de natuur

Een duidelijke boodschap voor alle bezoekers van een bos: geniet met volle teugen, maar doe dit wel met respect voor de natuur.
Zo is het in een openbaar bos uitdrukkelijk verboden om:

  • vuur te maken;
  • tenten en andere constructies te plaatsen;
  • dieren en hun jongen, nesten of schuilplaatsen te verstoren;
  • vegetatie (bomen, planten of paddenstoelen) te plukken of mee te nemen;
  • de rust te verstoren;
  • afval achter te laten;
  • reclame maken.

En natuurlijk houd je je aan eventuele bijkomende regels die ter plaatse worden aangegeven, bijvoorbeeld via infoborden aan de ingang van het bos.

Wegen en paden
In bossen en andere natuurgebieden is het verkeer aan banden gelegd om de natuur er te beschermen. Er gelden doorgaans de normale toegankelijkheidsregels, tenzij dit anders staat aangegeven:

  • auto’s, brommers, quads en dergelijke zijn niet toegelaten in het bos, tenzij dit anders staat aangegeven, zoals op openbare doorgangswegen;
  • wandelaars, joggers, fietsers, mountainbikers en ruiters moeten in principe steeds op de paden blijven die speciaal voor hen bestemd zijn;
  • ook eigenaars van honden mogen niet van de paden afwijken en moeten hun dier aan de leiband houden, behalve in hondenlosloopzones. 

Speelzones en struinnatuur
In de bossen die eigendom zijn van of beheerd worden door van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) geldt voor voetgangers* een iets andere regeling, namelijk de omgekeerde toegankelijkheid. Daar mag je op bepaalde plaatsen de paden verlaten. Vroeger mocht dat al in de zogenaamde speelzones, nu mag dat dus ook in gebieden die zijn aangeduid als struinnatuur. Meer info over de speelzones en struinnatuur vind je op de website van het ANB.
In principe mag je in die zones dag en nacht van de paden af, maar in bepaalde omstandigheden kan dit toch tijdelijk verboden zijn. Denk maar aan het broedseizoen (rust voor de dieren), stormweer of werkzaamheden (veiligheid van de bezoeker). In dat geval zullen er verbodsborden staan.
In veel gevallen staat er bij de (hoofd)ingang van een bos aangeduid wie de eigenaar of beheerder (ANB, Natuurpunt, de gemeente of een privéeigenaar) is, maar niet altijd. Je kunt het natuurlijk ook van tevoren opzoeken op het internet: gewoon de naam van het bos ingeven in Google. 

*Worden in deze context als voetgangers beschouwd: wandelaars (zonder huisdier), joggers, rolstoelgebruikers en fietsers jonger dan 9 jaar.

Jachtseizoen
Een bos kan tijdelijk ontoegankelijk worden gemaakt tijdens het jachtseizoen. De beheerder van het bos moet dit steeds duidelijk aangeven met verbodsborden die uiterlijk 48 uur van tevoren moeten worden geplaatst.
Ook de jacht is in Vlaanderen aan regels onderworpen. Alle info in verband met de jachtwetgeving is terug te vinden op de website van het ANB.


Berty GOUDRIAAN
Medewerkster leefmilieu stad Tienen

Meer info: www.natuurenbos.be
Lees ook: Welke regels gelden in Waalse bossen?