Procedures voor de opvang van dieren, Brussel 30 Nov 2023
© Hugues Guyot

Procedures voor de opvang van dieren, Brussel 30 Nov 2023

Mishandelde of gevaarlijke dieren, beschermde diersoorten… De bevoegdheden hiervoor verschillen en fouten kunnen lopende procedures ongeldig maken, wat een juridisch en financieel risico vormt voor de betrokken administraties. Een praktische informatiesessie.

De BALEN-werkgroep op initiatief van de politiezone Midi organiseert, met de steun van de VZW BE-In en de steun van de Koning Boudewijnstichting, een informatiedag voor de betrokken overheidsdiensten en erkende opvangcentra. Experts van verschillende overheidsdiensten zullen er alle procedures toelichten en praktische tools delen zodat de deelnemers op het terrein efficiënt kunnen optreden.

Elke dag worden overheidsinstanties geconfronteerd met de meest uiteenlopende situaties: mishandelde, verwaarloosde, loslopende, gevaarlijke, wilde, gewonde en dode dieren, beschermde diersoorten. De wetteksten zijn zo talrijk dat de toepassing ervan in de praktijk erg complex maakt.


Praktische informatie

  • Datum: 30 november 2023
  • Plaats: Tour & Taxis – Gebouw BEL.Brussels - Havenlaan 86C (Leefmilieu Brussel) – 1000 Brussel
  • Uur : 13u00 tot 18u00
  • Doelgroep: De sessie is voorbehouden voor leden van een administratie (federaal, gewestelijk of gemeentelijk) met minstens één van de bovenvermelde verantwoordelijkheden. Erkende opvangcentra zijn ook uitgenodigd om het partnerschap te versterken.
  • Deze sessie is tweetalig - de presentaties en documenten zullen in beide talen beschikbaar zijn.


Inschrijving

Deelname is gratis, maar registratie vooraf is verplicht via: INSCHRIJVINGSLINK

Contact: info@bein-asbl.be


Team BE-In ASBL

https://www.bein-asbl.be/