Wat is de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken?
© Kato Peeters

Wat is de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken?

De toegang tot en het verblijf op ons grondgebied worden geregeld door nationale en internationale wetgeving. Om die regels correct toe te passen beschikt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) over verschillende afdelingen en specifieke vaardigheden. In dit artikel bespreken we ze.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.