TOP NEWS

.
.
Aantasting van de integriteit en seksuele zelfbestemming
© Secunews

Aantasting van de integriteit en seksuele zelfbestemming

Door het veranderde strafrecht vallen seksuele misdrijven onder misdrijven tegen personen. Ook "het seksuele zelfbestemmingsrecht" maakt er deel van uit. Welk gedrag heeft de wetgever strafbaar gemaakt?

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.